Gå til innhold Globalmeny Forsiden
elghund

Detaljregulering Storholmen - mindre endring

Vedtaket er tilknyttet regulert hyttefelt Storholmen, som ligger langs ved Innsvatnet i Verdal kommune. Planbestemmelsene for området er endret ved at tre tomtefester har fått ny plassering i terrenget. I tillegg er reguleringsbestemmelsene endret slik at maksimal tillatt mønehøyde for hytter er økt til 5,0 m fra grunnmur- / pilarhøyde.

Vedtak om reguleringsplan/detaljregulering og mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 18.03.17.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 18.03.17.Publisert: 15.03.2017 14:00 Sist endret: 16.03.2017 14:53

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS