Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Endring reguleringsplan Storholmen hyttefelt

Komite plan og samfunn har i møte den 22. mai 2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-14, andre ledd, vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Vedtatt planendring innebærer flytting av hyttetomt B10 og B16, endring av mønehøyde og takvinkel samt innføring av gesimshøyde. Endret byggehøyde og takvinkel gjelder for hele hyttefeltet..

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 påklages.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal innen 3 uker fra kunngjøringsdato 26.05.18.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra 22.05.18.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute eller klage er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 23.05.2018 13:00 Sist endret: 23.05.2018 13:25

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS