Gå til innhold Globalmeny Forsiden
syd_innsvann_030812

Forbud mot bålbrenning

Det innføres forbud mot bruk av åpen ild eller behandling av brannfarlige gjenstander utendørs i kommunene Frosta, levanger og Verdal med virkning fra 16. mai 2018.

Grunnet den fine været den senere tid og økende skogbrannfare, samt antall registrerte gressbranner og kommende værvarsel så innføres det forbud mot bålbrenning og å behandle brannfarlige gjenstander utendørs i kommunene Frosta, levanger og Verdal. Gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

Brannsjegens vedtak:

Brannsjefen fatter i henhold til delegert myndighet fra kommunestyret og med hjemmel i Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, § 37 (brann- og eksplosjonsvernloven), følgende vedtak:

Det innføres forbud mot bruk av åpen ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i kommunene Frosta, levanger og Verdal med virkning fra 16. mai 2018.

Jf. §.14 i brann- og eksplosjonsvernloven; Ytterlige sikringstiltak og beredskap, samt § 3 i forskrift om brannforebygging; Generelle krav til aktsomhet.

Vedtaket er gjeldende til det kommer betydelige mengder nedbør.Publisert: 16.05.2018 08:32 Sist endret: 16.05.2018 08:42

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS