Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

HUNT 4 70+

Informasjon til alle som har fylt 70 år!

I mars starter helseundersøkelsen HUNT4 i Verdal. I HUNT4 inviteres de som har fylt 70 år til en egen undersøkelse.
For deg som har vansker med å møte på feltstasjonen tilbys at du får undersøkelsen ved hjemmebesøk/institusjon.
Her vil du få de samme undersøkelsene hjemme som de deltagerne som møter på feltstasjonen får.
Undersøkelsen gjøres av helsepersonell som har gjennomført opplæringsprogrammet i HUNT4.
Avtale om hjemmebesøk kan skje i samarbeid med hjemmetjenestene, pårørende eller personale på institusjon.
Undersøkelsen tilpasses din helsetilstand.
Du står fritt til å avstå fra hele eller deler av undersøkelsen uten å måtte begrunne dette.
Det er stor variasjon i helsetilstand hos eldre. For å oppnå god forskning er det viktig at alle grupper eldre deltar.

Ønsker du hjemmebesøk kan du ta kontakt for å avtale tidspunkt på telefon 404 00 486 / 404 00 483.

Vi håper å høre fra deg!

Hilsen ambulerende team på Verdal ved Hilde Resve og Sissel Woll

Se mer informasjon om HUNT 4 hjemmebesøk og 70+.

Se enda mer informasjon på nettsiden til HUNT 4.Publisert: 14.02.2018 10:11 Sist endret: 01.03.2018 07:08

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS