Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Hovedopptak 2018

Frist for hovedopptak til barnehager er 1. mars 2018.

Nå kan det søkes om barnehageplass fra august 2018.

I søknad om plass må ønsket oppstartsdato gå fram av søknaden.

NB! De som har registrert søknad tidligere trenger ikke søke på nytt.
 
LOVFESTET RETT TIL BARNEHAGEPLASS:

Barnehageloven:

§ 12 a.Rett til plass i barnehage
"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."

Det oppfordres til å prioritere flere barnehager i samme søknad.

Alle søknader må sendes elektronisk -

SØK HER.

Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Dersom søkere ikke har tilgang til internett eller har behov for veiledning, er det mulig å registrere søknaden ved Servicekontoret.
Søkere kan også ta kontakt med den enkelte barnehage.
 
Spørsmål kan også sendes barnehage.administrasjon@verdal.kommune.no.

Velkommen som søker til barnehagene i Verdal kommune.Publisert: 26.01.2018 11:55 Sist endret: 14.02.2018 11:18

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS