Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Invitasjon til innspillsmøte 11. desember 2018

Prosjektet «Med elva som ressurs – utvikling av Verdalselva»

Det har i løpet av årene vært mye oppmerksomhet knyttet til utviklingen av Verdalselva som opplevelses- og aktivitetsarena. Både innbyggere og politikere har engasjert seg i flere ulike initiativ.

 Kommunen følger nå opp disse initiativene med en bredere tilnærming, der utvikling langs hele elva vurderes, fra Trones til Veresvatnet. Til dette arbeidet er det satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe. Gruppen har siden våren 2018 arbeidet med å innhente innspill fra både politikere, ungdom og innbyggere generelt.

 Nå ønsker vi å få med private grunneiere, lag og foreninger og andre interesserte til å komme med flere ideer, samt drøfte de innkomne innspill. Dette gjør vi gjennom et innspillsmøte tirsdag 11.desember kl 18-20 i Kommunestyresalen.

 Til inspirasjon har vi invitert elever fra Verdalsøra ungdomsskole og Vuku ungdomsskole til å stille ut sine modeller av Verdalselva, utviklet gjennom skolenes Innovasjonscamper denne våren og høsten.

 Program

18.00 Velkommen
18.15 Utstilling av modeller fra Innovasjonscamper
18.45 Presentasjon av innkomne forslag
19.00 Innspill fra salen – områder, tiltak, planer
19.45 Oppsummering og fremdrift

 Vi håper så mange som mulig vil delta og bidra til å finne gode og helhetlige løsninger for å gjøre Verdalselva mer tilgjengelig og attraktivPublisert: 30.11.2018 12:11 Sist endret: 10.12.2018 09:32

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS