Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Melding om planvedtak

Mindre endring – detaljregulering Lysthaugen syd.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 og § 12-14 kunngjøres at komite Plan og samfunn i møte den 9.mai 2017 har vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Mindre endring – detaljregulering Lysthaugen syd (sak 31/17)
Endringene gjelder mindre justeringer av regulert tomtegrense på to steder innenfor vedtatt detaljregulering.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato, 13.05.2017.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.Publisert: 11.05.2017 14:10 Sist endret: 11.05.2017 14:15

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS