Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fjelltur

Mindre endring - reguleringsplan Garnes

Komite plan og samfunn har i møte den 14. mars 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Det legges til rette for at tomt gnr/bnr 253/34 omreguleres fra formål friområde til boligbebyggelse samtidig som tomt gnr/bnr 235/66 omreguleres fra formål byggeområde/boligbebyggelse til friområde.

Vedtak om reguleringsplan/detaljregulering og mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 18.03.17.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 18.03.17.Publisert: 16.03.2017 14:00 Sist endret: 16.03.2017 14:57

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS