Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Varsel om oppstart

Detaljregulering og utbyggingsavtale: Sissel Collins gate 9 (Heimtun).

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §17-4 varsles oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale på eiendommen Sissel Collins gate 9, G/Bnr 20/43 i Verdal. Planområdet er regulert til boligbebyggelse gjennom Kommunedelplan Verdal by 2017 – 2030 vedtatt 29.5.2017.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger opptil 2 etasjer samt tilhørende garasjer, parkeringsareal og fellesareal. Det planlegges 6 boligenheter fordelt i to bygninger.

Planforslaget samsvarer med overordnet plan (KDP Verdal by), men også Fylkesplan jf. fortetting av bynære strøk. Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens §4-2 annet ledd.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

 

Oppdragsgiver er Heimtun AS.
Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes innen 06. november 2018 til:
Tverrsnitt AS v/Karl Moen, Kirkehaug 8, 7656 Verdal.
Tlf: 948 77 070, e-mail: karl@tverrsnitt.no

Frist for Spørsmål/innspill settes til tirsdag 6. november 2018.

Kartutsnitt (klikk for større format):
Kartutsnitt berørt område

3D-illustrasjon (klikk for større format):
3D-illustrasjonPublisert: 08.10.2018 15:00 Sist endret: 08.10.2018 15:07

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS