Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Mindre endringer av gjeldende planer, Verdal motorsenter og Kulstad boligfelt.

Plan- og byggesakssjefen i Verdal kommune har vedtatt å legge følgende reguleringsplaner fram til høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14:

Verdal motorsenter, mindre endring av gjeldende reguleringsplan (delegert sak 7/18)
Planforslaget legger opp til en mindre utvidelse av gejldende planområde for Verdal motorsenter og en omdisponering av et mindre areal internt i planområdet, fra LNFR-formål til motorsportanlegg. Hensikten er å øke standarden på dagens anlegg.

Kulstad boligfelt, mindre endring av gjeldende reguleringsplan (delegert sak 25/18)
Planforslaget legger opp til en endring av tillatt bebyggelse i området innenfor hovedrammene i planen. Planen endres fra eneboligbebyggelse til eneboligbebyggelse i kombinasjon med flermannsboliger. Det legges videre opp til ny intern kjøreveg m / avkjørsel og tilhørende lekeareal. Parkering foreslås løst på egen tomt.

Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 27. februar 2018.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 06.02.2018 09:00 Sist endret: 06.02.2018 10:35
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS