Reguleringsplaner til offentlig ettersyn - Verdal kommune Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi og Leirfall steinbrudd - korrigert versjon  bestemmelser lagt ut 18.06.18, korrigert versjon plankart lagt ut 15.08.18. Høringsfrist utvidet til 31.08.2018.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 22.05.2018 og møte 12.06.2018 vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplaner fram for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi (sak 50/18)
Klikk på lenke til saken for å se saksframlegg, vedlegg og vedtak.
Planområdet er på ca. 4485 daa og ligger i Tromsdalen, ca. 10 km sørøst for Verdal sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende uttaksområde for kalk. Det legges til rette for utvidelse av dagbrudd, etablering av underjordisk brudd samt deponiområde for avdekkingsmasser.
Reviderte dokumenter etter vedtaket (feil rettet 18.06.2018: KPS-vedtak 22.05.2018 - transportvolim endret til uttaksvolum i punkt 3.1.1. sjette ledd):

Detaljregulering Leirfall steinbrudd (sak 59/18)
Planområdet er på ca. 60 daa og ligger langs fv. 72 Jamtlandsvegen i Vinne/Ness, ca. 800 meter øst for krysset med Reinslia. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd samt gi mulighet for tilhørende deponi for rene masser.

Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 31. august 2018.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 13.06.2018 11:30 Sist endret: 15.08.2018 12:43
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS