Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi og Leirfall steinbrudd.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 22.05.2018 og møte 12.06.2018 vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplaner fram for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi (sak 50/18)
Klikk på lenke til saken for å se saksframlegg, vedlegg og vedtak.
Planområdet er på ca. 4485 daa og ligger i Tromsdalen, ca. 10 km sørøst for Verdal sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende uttaksområde for kalk. Det legges til rette for utvidelse av dagbrudd, etablering av underjordisk brudd samt deponiområde for avdekkingsmasser.
Reviderte dokumenter etter vedtaket:

Detaljregulering Leirfall steinbrudd (sak 59/18)
Planområdet er på ca. 60 daa og ligger langs fv. 72 Jamtlandsvegen i Vinne/Ness, ca. 800 meter øst for krysset med Reinslia. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd samt gi mulighet for tilhørende deponi for rene masser.

Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 17. august 2018.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 13.06.2018 11:30 Sist endret: 13.06.2018 13:52
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS