Gå til innhold Globalmeny Forsiden
syd_innsvann_030812

Søknad om spillemidler

Frist for innsending av planer: 15. oktober 2017.

Søknad om støtte til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og områder for fysisk aktivitet fremmes gjennom kulturkontoret på elektronisk søknadsskjema.

Prosjekter som det skal søkes støtte til skal inngå i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Nye søknader må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
Frist for innsending av planer: 15. oktober 2016.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finnes på nettsiden www.idrettsanlegg.no.
Mer informasjon fås ved henvendelse kulturkontoret v/Frode Strand frode.strand@verdal.kommune.no, tlf: 74 06 52 65.Publisert: 08.09.2017 14:00 Sist endret: 08.09.2017 15:01

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS