Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva2_topp

Varsel om oppstart detaljregulering

Oppstart detaljregulering for området M. B. Landstads gate i Verdal kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området M. B. Landstads gate i Verdal kommune, på Verdalsøra.
Planområdet (gnr 19 bnr 10 og gnr 19 bnr 808) er i kommunedelplan regulert til bolig med plannavn «Kommunedelplan for Verdal by».
Planen ble vedtatt i mars 2007. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for oppføring av en næringsseksjon mot Nordgata og oppføring av leiligheter med tilhørende garasjeanlegg, samtidig vil M. B. Landstads gate 1 bli revet. Prosjektet karakteriseres som fortetting av sentrumsområde.

Planen er i henhold til kommunedelplan for Verdal By, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Vår oppdragsgiver er Berg Eiendom

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 10. februar og rettes til:

Arkplan AS
v / Klykken
Abel Margrethe Meyers Gt 22
Postboks 172
7801 Namsos

Tlf. 74 27 53 60

firmapost@arkplan.no

Planavgrensning:
Flyfoto av berørt område Publisert: 04.01.2017 14:00 Sist endret: 04.01.2017 14:51

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS