Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram, Stiklestad Allé  2-8, Verdal kommune.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Stiklestad allé 2-8, eiendom 23/44 m.fl., Verdal kommune. Forslagsstiller er Verdal kommune. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Planarbeidet er vurdert å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for mer offentlig bebyggelse innenfor planområdet. Verdal kommune ønsker å etablere et helsebygg som skal inneholde omsorgsboliger, sykehjemsplasser og fellesfunksjoner som bl.a. sentralkjøkken.

Se forslag til planprogram for Stiklestad allé 2-8, Helsebygg her.  PDF

Se forslag til planavgrensning Stiklestad allé 2-8, Helsebygg her.   PDF

Informasjon knyttet til planarbeidet er også lagt ut på vår hjemmeside, www.norconsult.no.

For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:
Norconsult AS v/ areal-planlegger Pål Gauteplass
tlf. 41420240 / e-post: pal.gauteplass@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 10.01.2018.

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

Oversiktskart, klikk på kartet for større formatPublisert: 17.11.2017 14:30 Sist endret: 06.12.2017 08:21

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS