Gå til innhold Globalmeny Forsiden
molantunet

Varsel om oppstart reguleringsarbeid

Oppstart av reguleringsarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 200/1 (Nord-Vera) i Verdal kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 200/1 i Verdal kommune (Nord-Vera).
 
Området inngår i dag i reguleringsplan for Nord-Vera og Storlunet fra 03.04.2006.

Deler av denne planen vil da erstattes. Planen har til hensikt å regulere ny skogsbilveg for Værdalsbruket AS, tilrettelegge for nye adkomstveger til eksisterende hytter i feltet og fortette området med 25 nye hyttetomter. Det stilles ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

Se mer informasjon:

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 20 mars 2017.
De kan rettes til:

Allskog
v / Ellen Kristin Moe
Ingvald Ystgaardsv.13A
7047 Trondheim

tlf.815 59 980
ellen.moe@allskog.no:

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

Planavgrensning regulering Vera, eiendom 200/1Publisert: 17.02.2017 08:30 Sist endret: 17.02.2017 08:51

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS