Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 08.03.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 08.03.2012
Tid            : 09:55 - 10:25   
Til stede   : 9 representanter   
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 
 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 028/12 Godkjenning av møteprotokoll 16.02.2012 Protokoll
PS 029/12 Evaluering seniorpolitikk Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 030/12 Orientering -
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 08.03.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Berit Musum FRP Medlem Ja
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  

 
 
 
PS 028/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.03.2012

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 16. februar 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 16. februar 2012 godkjennes.
 
 
 
 
PS 029/12 Evaluering seniorpolitikk Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.03.2012

BEHANDLING:    
Ved votering ble administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING:    
Etablert ordning med seniorpolitiske virkemidler videreføres. 
 
 
 
 
PS 030/12 Orientering       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.03.2012

BEHANDLING:   
Rådmannen orienterte om:

  • Eiendomsskatt - saksgang, klagegang og hvor mye som er utskrevet.
     

Ordfører orienterte om:

  • Nasjonalparken og nasjonalparkstyret– klage til direktoratet – flertallet i nasjonalparkstyret ønsket å redusere antall turer for kjøring til utleiehytter i forhold til etablert praksis. Mindretallet (ordfører Verdal, Steinkjer og Grong) ville opprettholde eksisterende praksis. Da vil saken (klage) gå klagen videre til direktoratet som skal skrive innstilling til miljødepartementet.  Direktoratet støtter mindretallet – dette er en viktig sak – for den er prinsipiell, særlig for beitenæringen. Spent på hva departementet gjør.
     

 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 21.11.2012 09:02
Verdal kommune Johannes Bruns gt 2 7650 Verdal
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS