Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Si din mening - høringer

Si din mening i høringssaker eller om aktuelt tema - se oversikt nedenfor.

Si din mening om fritt tema - forbehold om alminnelig folkeskikk, muligheter for redaksjonell redigering.

Les mer om ulike former for medvirkning

Aktuelt for innspill nå:


 

Plan til offentlig ettersyn - detaljregulering Sagstuvegen 18.

Frist for uttalelse: 29.11.2017

 


 

Sist avsluttede høringer:


Forskrift for kommunalt snøscooternett.

Frist for uttalelse: 21.08.2017

 


Plan til offentlig ettersyn - detaljregulering M. B. Landstadsgate 1.

Frist for uttalelse: 21.08.2017

 


  

Plan til offentlig ettersyn - detaljregulering Vuku barnehage.

Frist for uttalelse: 20.07.2017

 


Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - Solhaug.

Frist for uttalelse: 03.07.2017
 


 

 

Bilde fra industriområde på ØrinRevidert kommunedelplan næring 2017-2020 for Verdal kommune og Levanger kommune


Frist: 5. mai 2017

Høringsuttalelser sendes til postmottak@innherred-samkommune.no eller med post til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. 

 

Til toppen av siden 

 


 

Illustrasjonsbilde av gjødselspredning

Lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger

- forslag til lokal forskrift Verdal
- forslag til lokal forskrift Levanger 
- søknad om dispensasjon for overflatespredning
 
Frist: 30. april 2017

Høringsuttalelser sendes til postmottak@innherred-samkommune.no eller med post til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger.   Til toppen av siden

 


 

Skoler og kretser på kart

Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune

Rådmannens vurderinger og anbefalte scenarier legges ut til åpen høring
Frist: 26. april 2017

Spørsmål og svar til selve høringsnotatet legges ut fortløpende her 

  

Innkomne høringssvar:

 

 

 

  Til toppen av siden 


 

Illustrasjon, ruter

Bredbåndsutbygging i Verdal kommune - høring

Rådmannens vurderinger og anbefalte scenarier legges ut til åpen høring  
Frist: 20. april 2017

Alle som som vil kan sende sine innspill, til kommunen innen 20. april 2017.


  Til toppen av siden


Høring - Forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.
Høringsfrist 3. april 2017

  Til toppen av siden 


Høringskart - verdisetting

 Friskluftslivshøring

Verdal kommune har kartlagt og verdsatt kommunens viktigste friluftslivsområder. Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring. Bidra til arbeidet ved å sjekke at "dine" områder er med!
Frist: 15. mars 2017

 

 

 

 

  Til toppen av siden

 

 Forsiden til forslaget til planstrategi - klikk for å åpne dokumentetSamkommunestyret i Innherred samkommune vedtok i møte 09.02.2017, sak 6/17, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1, å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal ut på høring.

Fristen for innspill til planen er 15. mars 2017

Send innspill til: postmottak@innherred-samkommune.no

 

 

  Til toppen av siden


 

Budsjett og økonomiplan Innherred samkommune

Administrasjonsjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019, Innherred samkommune - frist for innspill 16.11.2016.
 
Innspill sendes til postmottak@innherred-samkommune.no.  

  Til toppen av siden 


 
Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Nestvoldjordet - frist 02.11.2016

  Til toppen av siden 


 

Varsel om oppstart detaljregulering - området Gamle Kongeveg 40 

  Til toppen av siden


Melding om oppstart - snøscooterløyper
Høringsfrist 17.07.2016

Innkomne uttalelser:


  Til toppen av siden 

   

 

Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Sandvika hytteområde
Høringsfrist 02.07.2016

  Til toppen av siden 


 

Detaljregulering Trones gård
Høringsfrist 26.05.2016

  Til toppen av siden  


 

Kommunedelplan Verdal by 2016-2030 
Høringsfrist 09.04.2016.

Innkomne uttalelser:

 

  Til toppen av siden 


Detaljregulering Tangentunet boligområde 
Høringsfrist 02.04.2016.

  Til toppen av siden 


Kommunereformen
Foreløpig ingen offisiell høring med tidsfrist, men mulighet for å gi tilbakemeldinger / innspill mens prosessen pågår.

  Til toppen av siden 


Reguleringsplaner til offentlig ettersyn - Kroken og Vektargata 3 og 5
Frist for tilbakemelding 12.12.2015.

  Til toppen av siden 


Innherred samkommune budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Frist for tilbakemelding 20.11.2015. 

  Til toppen av siden 


Utsnitt fra forsiden til planforslaget

Trafikksikkerhetsplan for Verdal kommune 2016 – 2020  (PDF) 

Eventuelle uttalelser til planen sendes til Verdal kommune, Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal eller på e-post til postmottak@verdal.kommune.no.
Frist for uttalelser: 15.06.2015

Innkomne uttalelser:

 

 
  Til toppen av siden


 

 

Tegning av skolebran, brukr som illustrasjon

Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.
Utvidet høringsfrist 16.03.2015.

Innkomne uttalelser:

 
  Til toppen av siden


 

Prosjekt: Sykkel i Levanger og Verdal - gi ditt innspill
Prosjekt: Sykkel i Levanger og Verdal
 
   Til toppen av siden

 


 

Kommunedelplan oppvekst 2015 – 2022 - frist 1. desember 2014

Forsiden til kommunedelplanen, klikk for hele plandokumentet i PDF

Innkomne uttalelser:

   Til toppen av siden


 Kommunedelplan kultur 2015 – 2030 - frist 1. desember 2014

Forsiden til plandokumentet, kommundelplan kultur

Innkomne uttalelser:

  Til toppen av siden


 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030 - frist 1. desember 2014

Forsiden til plandokumentet, kommunedelplan helse, omsorg og velferd

Innkomne uttalelser:

  Til toppen av siden


 Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018 - frist 28. november 2014

Forsiden til temaplanen, klikk for hele plandokumentet i PDF

Innkomne uttalelser:

  Til toppen av siden


 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 - frist 26. november 2014

Forsiden til kommuneplanens samfunnsdel

 Hvordan har vi jobbet med medvirkning i revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 for kommunene Levanger og Verdal?  PDF

  Til toppen av siden


Publisert: 05.05.2014 09:52 Sist endret: 18.10.2017 14:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS