Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Barnehage

Det er totalt 18 barnehager i Verdal kommune, og av disse er 9 kommunale og 9 private.
Kommunen  benytter en egen nettportal for informasjon om barnehagene og søknad om plass. I tillegg har alle barnehagene egne nettsider i "hovedportalen" (se litt lenger ned på siden),

OPPTAK:
Hovedopptaket for barnehageplass er nå i gang. Saksbehandlingen av søknader og samordning av opptaket vil foregå i flere omganger. Alle har derfor ikke fått svar på søknaden.

Det vil i løpet av mars bli sendt ut liste over ledige barnehageplasser til de som ikke har fått barnehageplass . Det vil da bli åpnet for å endre søknadene sine for de som ikke har fått tildelt plass. Det skal ikke sendes inn ny søknad!

Ta kontakt med Servicekontoret tlf. 74 04 82 00 eller Barnehageadministrasjonen tlf. 74 04 82 74 hvis du har spørsmål.

Emner: 

Andre relaterte kommunale tjenester :

BARNEHAGEPLASS     Til toppen av siden

Under finner du en oversikt over alle barnehagene med lenke til mer informasjon om den enkelte barnehage sitt tilbud samt mulighet for å søke barnehageplass, og til høyre finner du lenker til annen relevant informasjon.

Barnehager

 

Søk om barnehageplass i Verdal kommune.

 
Barnehagedekning
I 2009 var barnehagedekningen i Verdal slik (SSB) :

  • Barn under 2 år 88,3%
  • Barn 3 - 5 år 100,9 % 
     

Familiebarnehage
*

Foreldrebetaling / Betalingssatser
Se oversikt over betalingssatsene i kommunale barnehager.
For satser i de private barnehagene, se den enkelte barnehage sin nettside.

Friplass
*

Søskenmoderasjon
30 % for barn nr. 2
50 % for påfølgende barn

 
BARNEPARK     Til toppen av siden
Parkplass
Det finnes for tiden ingen barneparker i Verdal.

ETABLERING AV BARNEHAGE / BARNEHAGEETABLERING          Til toppen av siden
Informasjon om etablering av barnehage.
 
 
ÅPEN BARNEHAGE     Til toppen av siden
Forbregd/Lein barnehage / Husan Gård
Gratis barnehage for ALLE barn fra 0-6 år sammen med en voksen - foreldre, besteforeldre, dagmamma eller lignende.
 
Åpningstider :

  • Tirsdag   Husan Gård                                           Kl. 10-14
  • Onsdag  Husan Gård                                            Kl. 10-14
     

Åpen barnehage følger skoleruta, og er stengt på skolenes fridager.

For mer informasjon ring : Pedagog Eva Svartaas-Borgen mob.902 75 768,
eller se informasjon på barnehagens nettside.
Åpen barnehage har også et eget mobilnummer : 951 24 983.

 
FORSTERKET BARNEHAGE     Til toppen av siden
Det er opprettet et tilbud med forsterket barnehage hvor personell, kompetanse, lokaler, usttyr og uteområdet er tilpasset barn med spesielle behov / nedsatt funksjonsevne ved Reinsholm barnehage.  
 

SPESIALPEDAGOGIKK Til toppen av siden
Årshjulet for spesped i barnehagen (PDF)

Rutiner / Prosedyrer for spesialpedagoger, Verdal kommune (PDF)
Rutiner / Prosedyrer for spesialpedagoger, Verdal kommune (Word)

Mal for IOP (PDF)
Mal for IOP (Word)

Mal for halvårsrapport spesped i barnehagen (PDF)
Mal for halvårsrapport spesped i barnehagen (Word)

Plan for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder - organisering og omfang (PDF)
Plan for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder - organisering og omfang (Word)

Publisert: 17.02.2009 10:53 Sist endret: 21.03.2014 10:02
Verdal kommune Johannes Bruns gt 2 7650 Verdal
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS