Gå til innhold Globalmeny Forsiden
stiklastadir

Tilskuddsordninger

 

IDRETTSMIDLER     Til toppen av siden
Aktivitetsstøtte
*

Arrangementsstøtte
*
 
Idrettsformål
*
 
Idrettsstipend
*

Spillemidler / Tippemidler
*

 
 
KULTURMIDLER     Til toppen av siden
Aktivitetsstøtte
*

Arrangementsstøtte
*

Den Kulturelle skolesekken
Nettsiden til Den Kulturelle skolesekken.

Den Kulturelle Spaserstokken
Om Den Kulturelle Spaserstokken hos Kulturdepartementet.
 
Festivalstøtte
Om festivalstøtteordningen i Norsk Kulturråd.
 
Kulturarbeid
*
 
Kulturformål
*
 
Kulturprosjekt
*
 
Kulturstipend
*
 
Kulturtilskudd
*

Kulturverntilskudd
*
 
Kunstnerstipend
Egen nettside med informasjon om Statens Kunstnerstipend.

Spillemidler / Tippemidler
*

 
Underskuddsgaranti
*
 
 
NÆRMILJØTILSKUDD     Til toppen av siden
Tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner.
 
 
UNGDOMSMIDLER     Til toppen av siden
Aktivitetsstøtte
*

Ungdomsformål / Ungdomstiltak
Logo til Aktiv Ungdom
 
Gjennom EØS-avtalen er Norge med i programmet Aktiv ungdom som er et ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Gjennom Aktiv ungdom får unge mennesker anledning til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter ved å ta ansvar og skape egne prosjekter. Aktiv ungdom fordeler 16 millioner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa.
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) administrerer programmet i Norge, det betyr at all informasjon også finnes på norsk og søknaden skrives på norsk.

Publisert: 17.02.2009 11:02 Sist endret: 17.12.2015 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS