Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Demensomsorg

Tilbud innen demensomsorg i Verdal kommune.

Utskriftsvennlig versjon av siden. (PDF)

 

DAGTILBUD     Til toppen av siden
Verdal kommune har tilbud om tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens, 3 dager i uka.
Dette tilbudet holder til på Aktivitetsavdelingen på Ørmelen Bo og Helsetun, hver mandag, onsdag og fredag.
Det legges vekt på bruk av uteområde, aktiviteter innendørs, turer, ernæring og sosialt fellesskap.

Transport inngår i opplegget.

Fast personell vil være til stede hver gang.
Deltagerne vil få servert frokost ved ankomst, ca kl 10.00.
Middag serveres ca kl 12.30, og en kaffesup før hjemreise ca kl 14.15.
Det vil bli tilbud om ulike aktiviteter ut fra interesser og årstid.

Ta kontakt med dagtilbudet for hjemmeboende demente:

 • Telefon 74 04 84 74 eller mobil 458 72 132
   
 • Demenskoordianator: Anne Kari Hermann, tlf. 74048463
   

Det er muligheter for å være med på en av dagene, to dager, eller om ønskelig alle tre dagene.

Brosjyre med omtale av alle dagtilbudene kommunen tilbyr.   PDF

 
PÅRØRENDETILBUD     Til toppen av siden

Pårørendeskole
Verdal kommune arrangerer årlig pårørendeskole for pårørende. Vi treffes 5 ganger med 2-3 ukers mellomrom.

Eksempler på tema:

 • Hva er demens?
 • Rettigheter
 • Kommunikasjon
 • Sorg og tap
 • Hjelpemidler
   

Hjelp til problemløsning i hverdagen.
Interne og eksterne forelesere

Det å treffe andre i samme situasjon er kanskje noe av det viktigste

  
BOFORMER     Til toppen av siden

Verdal Bo og Helsetun
Heimtun:
Har 11 plasser tilrettelagt for personer med demens.
Tilhørende sansehage.

Ørmelen Bo og Helsetun
Fredheim:
Avdeling som er delt i tre tilrettelagte enheter for personer med demens og alderspsykiatri. 6-7 beboere ved hver enhet.
Tilhørende sansehage.

 
STØTTEKONTAKT     Til toppen av siden

Muligheter for å søke om støttekontakt til personer med demens.

Har du lyst til bli støttekontakt, finner du mer informasjon og mulighet for å søke om å bli støttekontakt her.

 
DEMENSTEAM     Til toppen av siden
Verdal kommune har eget demensteam. Dette er en sammensetning av helsepersonell med spesiell kompetanse og interesse for personer med demens og deres pårørende.

 • Hjemmebesøk ved behov
 • Samtaler med den syke og pårørende
 • Utredning i samarbeid med lege
 • Telefonsamtaler
 • Tilrettelegging /koordinering av tilrettelagte tjenester til den enkelte
   

Ta kontakt ved behov!
Telefon demensteam 74 04 84 63
 
For spørsmål om tilbud innen demensomsorgen i Verdal kommune, ring demenskoordinator:
Anne Kari Hermann på tlf. 74 04 84 63 / 926 84 397.

Nasjonalforening for folkehelse - Demensforening Levanger og Verdal
Dette er en lokal forening (Verdal og Levanger) i regi Nasjonalforeningen.
Leder: Ulla Engel, tlf: 468 18 667
Kontaktperson for Verdal: Lise Rosvold, tlf. 916 27 630
 
  
KONTAKT     Til toppen av siden

For spørsmål om tilbud innen demensomsorgen i Verdal kommune, ring demenskoordinator:
Anne Kari Hermann på tlf. 74 04 84 63 / mobil 926 84 397.

Du kan også kontakte Nasjonalforeningens Demenslinje 815 33 032.

 
INFORMASJON OM DEMENS PÅ NASJONALE NETTSIDER Til toppen av siden
 
www.helsenorge.no/demens 

 • Informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens
   
 • Råd om hvordan man som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder
   
 • Kampanjefilm (vist på TV)
   
 • Filmer av pårørende som forteller sin historie
   

www.helsedirektoratet.no/demens

 • Informasjon og verktøy til helsepersonell
   
 • Informasjon om temakofferter: dagaktivitetstilbud, pårørende, miljøbehandling, utredning
   
 • Informasjon om utredning og utredningsverktøy
   
 • Informasjon om ABC-opplæring om demens for personell
   
 • Lenker til materiell og fagmiljøer
   

Sosiale medier

Mer informasjon om demens, alderspsykiatri og eldres helse finner du også på www.aldringoghelse.no (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse).

 

 

Publisert: 09.02.2010 11:45 Sist endret: 16.08.2016 13:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS