Anskaffelse og innkjøp av kommunale tjenestebiler - ikke brudd på regelverket

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har avgjort saken som ble klaget inn av lokale bilforhandlere i september 2022.

KOFA har konkludert med at anskaffelsen av 13 brukte biler var hjemlet i den dynamiske innkjøpsordningen, og at den dermed var lovlig. Anskaffelsen av de fire bilene oversteg ikke terskelverdiene for kunngjøringsplikten, og utgjorde dermed ikke en ulovlig direkte anskaffelse.

Les hele avgjørelsen fra klagenemda her: 2022/1187 - Klagenemdssekretariatet