Best i landet på bolig

Verdal og Levanger er landets to beste kommuner når det kommer til å legge til rette for boligbygging. Det går fram av årets landsomfattende undersøkelse fra Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Samfunnsøkonomisk analyse har på vegne av Norske Boligbyggelags Landsforbund rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser.

Boligvennlighet - Klikk for stort bilde

Undersøkelsen, kalt Boligvennlighetskåringen, viser i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges nok og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå. Kommuner som lykkes i kåringen, bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. I andre enden av skalaen havner kommuner med for få byggeklare tomter, høye gebyr og lang saksbehandlingstid.

I kategorien «gjennomsnittsalder for førstegangskjøpere», går Verdal helt til topps i kåringen. Den gjennomsnittlige førstegangskjøperen i Verdal er 24,8 år. Jo lavere snittalder desto mer positivt vektes dette for boligvennligheten.

Alle kategorier sett under ett, går Levanger helt til topps, med Verdal som en god nummer to. Levanger er best av alle kommuner på igangsettingstillatelser i forhold til befolkningsendring. Indikatoren måler altså i hvilken grad tilbudet av boliger responderer på endringer i behovet for boliger.

Verdal scorer gjennomgående høyt på de fleste parameterne i undersøkelsen, deriblant total behandlingstid for private planforslag. Her havner Verdal på en tredjeplass i kåringen, dvs. bedre enn 97% av landets øvrige kommuner.

Boligvennlighet - Klikk for stort bilde

Både Verdal og Levanger scorer dessuten godt på lave gebyrnivå for private planforslag sammenliknet med landet i øvrig. I tillegg får kommunene skryt for at ingen av dem har avvist private planforslag.

Andre trønderske byers plassering i undersøkelsen: Steinkjer nr. 8, Trondheim nr. 70, Stjørdal nr. 93, Namsos nr. 117.