Bolystprisen 2023

Verdal kommune ønsker forslag på kandidater til Bolystprisen 2023.

Prisen er opprettet for å motivere til og påskjønne arbeid som ivaretar god byggeskikk og/eller formgivning, bolyst, trivsel og opplevelse i Verdal kommune. 

Prisen gis til huseiere/byggherrer (privat eller offentlig), frivillige lag og organisasjoner eller enkeltpersoner. Prisen består av diplom og plakett samt kr. 10 000,- og deles ut årlig i samarbeid med Sparebank 1 SMN. 

Mørketidsbelysning

I fjor mottok Lions prisen for mørketidsbelysningen. Året før gikk prisen til Bærja Kafe i Vuku og året før der var det Kjentmannsmerket som ble prisvinner.

Forslag sendes Verdal kommune postmottak@verdal.kommune.no innen 1. desember 2023.