Eiendomsskattelister for 2023 til offentlig gjennomsyn

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.

Skatteliste og fritaksliste 2023

Eiendomsskatteliste for utskrevet eiendomsskatt 2023 (PDF, 2 MB)

Eiendomsskatteliste for utskrevet eiendomsskatt 2023, fritak (PDF, 197 kB)

Ønsker du å klage?

Klage vedrørende eiendomsskattetakster vedtatt av kommunen kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Fristen for å klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt for inneværende år er 12. april.

Slik kan du klage

Mer informasjon om eiendomsskatten finner du her