Forlengelse av stenging ved Hanskemakergata 17

Stenging av Hanskemakergata blir forlenget for kjørende fram til 01.12.2023.

Stenging skjer som følge av kranoppstilling i gata, samt tjeneste og varelevering i forbindelse med bygging.

Det blir fortsatt mulig å passere for gående/syklende.

Se tidligere varsel: Varsel om steng veg - Kroken og Hanskemakergata 17

Hanskemakergata 17 - Klikk for stort bilde