Går over til Helseplattformen natt til lørdag

Natt til lørdag klokka 03.00 slår Levanger og Verdal kommune av gamle journalsystemer og går over til et nytt felles system, Helseplattformen. Det betyr at til sammen 1700 ansatte i begge kommunene tar i bruk et helt nytt arbeidsverktøy.

Helseplattformen vil på sikt bety en stor kvalitetsforbedring for helsetjenestene i kommunene, men i starten kan innføringa føre til at tjenestetilbudet til brukere og pårørende blir noe redusert. Innføringen av Helseplattformen vil være krevende for de ansatte. Både brukere, pårørende og samarbeidspartnere vil derfor kunne oppleve lengre ventetid på telefon, lengre saksbehandling, noe mindre tid til pasienter og pårørende og at besøk kan bli forsinket.

— Det er viktig for oss å understreke at innbyggerne våre fortsatt skal få et forsvarlig helsetilbud fra kommunen sin. Vi skal gjøre vårt ytterste for at innføringen går så bra som mulig. Men vi håper på forståelse og tålmodighet for at våre ansatte trenger noe mer tid på å gjøre jobben sin, sier kommunedirektør i Levanger, Peter Ardon.

Superbrukere viktige støttespillere

Ute i helsetjenesten finnes det superbrukere som vil være viktige støttespillere for sine kolleger i tida framover. Mange superbrukerne er tatt ut av vanlig turnus i en periode for å hjelpe sine kolleger med Helseplattformen. I tillegg vil Helseplattformen ha et eget apparat som er satt av til å støtte Levanger og Verdal i de første ukene etter innføring. Blant annet vil en egen gruppe fra opplæringsteamet være på plass ute i tjenestene.

Innbyggerportalen HelsaMi

HelsaMi er den digitale inngangen til Helseplattformen for innbyggerne. Her får du oversikt over timeavtaler i den kommunale helsetjenesten og andre i helsetjenesten som har tatt i bruk Helseplattformen. Her kan du søke om helsetjenester og søke om å få innsyn i din egen journal. Du kan også få tilgang på vegne av andre, for eksempel barna dine eller pårørende som selv ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere på vegne av dem.

Verdal og Levanger inn som nummer åtte og ni

Helseplattformen vil etter hvert gi helsetjenesten i Midt-Norge en felles plattform.

— Helseplattformen er et viktig skritt videre for å utvikle helsetjenestene, og et felles journalsystem er i pasientenes interesse, sier kommunedirektør i Verdal, Geir Olav Jensen.

Fra før har sju kommuner i Midt-Norge tatt i bruk Helseplattformen, i tillegg til St. Olavs hospital. Sykehusene i Levanger og Namsos innfører løsningen 4.november, og 12 nye kommuner kobler seg på i løpet av året. Innherred interkommunale legevakt (IKS) vil koble seg på Helseplattformen senere.

Pressekontakter

Verdal        -     Kommunedirektør Geir Olav Jensen, mob.tlf. 950 546 96
Levanger   -
     Kommunedirektør Peter Ardon, mob.tlf. 473 81 707