Sjekk dine personopplysninger på HelsaMi

Verdal kommune tok nylig i bruk Helseplattformen, et felles journalsystem for hele helsetjenesten – fra kommunale helsetjenester til fastlege og sykehus. En viktig del av Helseplattformen er innbyggerportalen HelsaMi. Sjekk at dine kontaktopplysninger om deg der stemmer!

Oppdatert kontaktinformasjon om deg er alltid viktig når du møter helsetjenesten. HelsaMi er den nye digitale innbyggerportalen Verdal kommune heretter vil benytte for å sikre dette. I HelsaMi kan du bestille timer, søke om helsetjenester, se dine helseopplysninger, dine prøvesvar, samt søke om innsyn i din egen journal. Du kan også få tilgang på vegne av andre, for eksempel barna dine eller pårørende som selv ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere på vegne av dem.

Det er altså viktig at du kontrollerer at kontaktopplysningene om deg i HelsaMi stemmer. Når du har logget deg inn på HelsaMi kan du gå inn i menypunktet «Personlige opplysninger» for å kontrollere at du har lagt inn riktig pårørende, og at kontaktinformasjonen stemmer. 

HelsaMi kommer som en egen app til mobiltelefoner og nettbrett, men du kan også logge inn via nettleser på www.helsami.no. Innloggingen er sikker, for her må du bruke ID-porten (BankID eller en av de andre trygge løsningene).

For deg over 16 år

For deg som nettopp har passert 16 år og kan ta i bruk HelsaMi, er det smart å sjekke at det er ditt mobilnummer som står oppført, og ikke foreldre eller foresatte sitt som står der. Fram til du er 16 år kan foreldre eller andre med foreldreansvar ha innsyn gjennom HelsaMi. Ved å sjekke selv sikrer du at helsetjenesten har riktige personopplysninger om deg.

At informasjonen om deg samles i Helseplattformen, vil gi deg koordinerte tjenester og bedre oppfølging.   

Selv om vi nå samler helseopplysninger i ett og samme system, så betyr det ikke at alt helsepersonell vil ha tilgang til all informasjon. Bare den som har en tjenstlig grunn for det kan få tilgang til dine pasientopplysninger. Det betyr at de som behandler deg bare har tilgang på det de trenger for å gi deg riktig oppfølging. 

HelsaMi erstatter ikke den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men er et tillegg og inneholder mer informasjon og flere funksjoner enn du finner på Helsenorge.no.

Det er viktig å understreke at ingen skal tvinges til å bruke HelsaMi, men uansett få god helsehjelp fra det offentlige. For den som ønsker det kan imidlertid HelsaMi spare tid og gi deg gode muligheter for digital oversikt.

Les mer om HelsaMi