Søknad om sesongleie av Øra- og Vinnehallen

For sesongen 2023/2024 er søknadsfristen 1. juni 2023.

Sesongen følger skoleåret og er fra uke 34 og ut uke 22.

Åpningstider er mandag til fredag kl. 16.00 - 22.00.

Søknadsskjema og informasjon om leie