Sparer 100.000 i året på egenprodusert strøm

Verdal bo- og behandlingssenter (VBB) produserer selv store deler av sitt eget strømbehov. Med solceller på taket sparer kommunen strømutgifter på mellom 100.000 og 200.000 kroner i året!

VBB ble tatt i bruk rundt årsskiftet 2021/2022. Da flyttet 100 beboere inn i flunkende nye rom som setter en helt ny standard for klimavennlige omsorgsbygg.

I alt 580 kvadratmeter med solceller er montert på taket. Disse er beregnet å skulle levere om lag 114.000 kilowattimer i et normalår. I 2022, som ikke var blant de mest solrike, ble det produsert 90.000 kilowattimer. Med de høye strømprisene, spesielt på slutten av året, sparte dette kommunen for betydelige summer i strømutgifter.

Med dagens spotpris på 85 øre per kilowattime, vil en produksjon på 114.000 kwh representere en innsparing på 96.000 kroner. Med en strømpris på 2 kroner snakker vi om besparelser på hele 228.000 kroner i året. Nå ligger selvfølgelig ikke strømprisene flatt gjennom hele året, men eksemplene over synliggjør potensialet i solcelleteknologi på store offentlige bygninger.

Oppvarmingen i VBB skjer gjennom vannbåren varme i gulv og veggmonterte radiatorer. Innelufta blir sirkulert og varmen gjenvinnes gjennom ventilasjonsanlegget.

For å sammenlikne eldre omsorgsbygninger med nye VBB, kan en se på energiforbruket per kvadratmeter. I nye VBB tilsvarer energiforbruket i 2022 et netto forbruk på 128 kwh per kvadratmeter. Ved gamle Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun var forbruket i 2020 på henholdsvis 241 og 220 kwh per kvadratmeter, altså nesten det dobbelte av energibehovet på VBB.

- Nye, energieffektive bygg sparer altså ikke bare miljøet, det lønner seg også økonomisk. Energi og miljø har hatt høy prioritet under planleggingen av VBB, og er et eksempel på at «Det grønne skiftet» omsettes i praksis i kommunens virksomheter, sier energi- og klimarådgiver i Verdal kommune, Torill Meistad.