Varsel om stengt veg - Fylkesveg 6900 ved Stortjønna (Vera)

Fylkesveg 6900 ved Stortjønna stenges periodevis i fire uker fra 6. februar.

Årsaken til stengingen er forsterkning av vegen på enkelte steder. Dette gjelder steder der det tidligere har vært dårlig fremkommelighet. Det blir også satt opp rekkverk på utsatte områder langs vegen. 

I forbindelse med dette arbeidet skal det gjøres fjelluttak ved Stortjønna. Dette gjøres for å produsere stein lokalt for å forsterke vegen. 

Vegen stenges fra 6. februar til 3. mars på følgende tider: 

Mandag – torsdag   
Stengt: 07:00-11:00  
Stengt: 11:30-15:00 
Stengt: 16:00-20:00 

Det kan også bli noen kortere stenginger i perioder på andre datoer enn nevnt avhengig av arbeidet som skal utføres. 

Kontaktinformasjon på Trøndelag fylkeskommune sine nettsider

Stortjønna i Vera - Klikk for stort bilde