Vel 2 millioner til barn og unge i Verdal

Verdal kommune har fått til sammen litt over 2 millioner av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet de neste tre årene til ulike prosjekt knyttet til inkludering av barn og unge i Verdal.

Det var en fellessøknad fra Verdal Bibliotek, Ungdomsarbeid og Ressurssenter oppvekst som ble innvilget.

- Fordelen med å være sikret finansiering i tre år er at det er mulig å tenke langsiktig, og at det er mulig å utvikle gode tilbud over tid, sier virksomhetsleder Lars Einar Karlsen.