Verdal kommune overtar fastlegehjemmel og legepraksis

Onsdag kom Verdal kommune og Verdalsklinikken AS til enighet om en avtale som innebærer at kommunen overtar i sin helhet Randi Barlis fastlegepraksis.

Etter lange og krevende forhandlinger kom partene onsdag frem til en omforent løsning, og avtalen ble signert.

Verdalsklinikken har i mange år leid lokaler av Verdal kommune i Helsesenteret i Rådhusgata. Klinikken huser i alt fire legekontorer og inneholder praksis for tre leger og en LIS1 (lege som har gått i gang med den første delen av spesialistutdanningen sin).

Verdalsklinikken kom høsten 2022 med ønsket om å selge sin virksomhet til Verdal kommune, og partene har siden da vært i forhandlinger. Onsdag kom altså partene til enighet.

Hovedpunktene i avtalen innebærer at Verdal kommune kjøper hjemmel og alt av inventar og utstyr, inklusive pasientjournaler. Avtalen gjelder med virkning fra 1. juli.

- Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet. Vår førsteprioritet har hele tiden vært å sikre at dagens pasienter ved Verdalsklinikken gis et forsvarlig helsetilbud. Denne overtagelsen løser ikke alle våre utfordringer, men avtalen gjør det mulig for oss å se framover for å ivareta pasientsikkerheten og sikre gode legetjenester til 2250 verdalinger, sier kommunedirektør Geir Olav Jensen.

Formannskapet i Verdal har vært løpende orientert om status i forhandlingene og har dessuten fastsatt rammene for administrasjonens forhandlinger.