Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Årshjul spillemidler

Neste viktige dato er 1. april - frist innmelding av anlegg til handlingsprogrammet.

Informasjon om innmelding av nye anlegg til Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet.

Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg som det søkes spillemidler til skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I Verdal er gjeldende plan Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018, heretter kalt anleggsplan, vedtatt i Verdal kommunestyre – 15.12.2014. Handlingsprogram anlegg er vedlegget til anleggsplan, og det er dette som er oversikten over alle anleggene som søker / planlegger å søke spillemidler.

Anleggsplan er et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og den regionale delen av planen er felles med Levanger kommune.

Mål for 2030 og strategier 2015-2018 i anleggsplan er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Verdal. Planen er ment å stimulere til økt samarbeid om anlegg både lokalt og regionalt.

Årshjul spillemidler gir en oversikt over gangen i prosessen med å søke spillemidler.

Klikk på bildet for større format

Temakveld spillemidler for Levanger og Verdal arrangeres i år i Trønderhallen tirsdag 10 mai. Mer informasjon om program og påmelding kommer, men viktig at dere som søker eller planlegger å søke spillemidler holder av kvelden allerede nå.

Ved årlig innmelding av nye anlegg til Handlingsprogram anlegg benyttes Sjekkskjema for idrettsanlegg. Sjekkskjemaet skal sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt. Dette skal stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner.
Anlegg tas ikke inn i Handlingsprogrammet for anlegg før disse spørsmålene er avklart.

Sjekkskjema fylles ut og sendes idrettskonsulent/rådgiver kulturtjenesten innen 1 april 2016.

Ta kontakt ved spørsmål

Frode Strand
Rådgiver kulturtjeneste
Verdal kommunePublisert: 22.02.2016 09:34 Sist endret: 02.04.2016 00:45

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS