Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Personvernerklæring

Last ned personvernerklæringen i PDF-format.

Verdal bibliotek er opptatt av å beskytte og respektere dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker Mine sider og appen Bibliofil og besøker nettsiden (i det følgende også omtalt samlet som "våre tjenester"). Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Verdal bibliotek, Verdal kommune ("Biblioteket") er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på: biblioteket@verdal.kommune.no.

Personvernombud

Personvernombudet skal passe på at personvernet ivaretas både for innbyggere og ansatte. Du kan kontakte personvernombudet om du har spørsmål om kommunes behandling av personopplysninger som du ikke får svar på i denne personerklæringen.

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på biblioteket@verdal.kommune.no eller ta kontakt med Verdal kommunes personvernombud:
Line Therese Ertsås, line.ertsaas@verdal.kommune.no, telefon: 476 92 393.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgiving. Ønsker du innsyn i, retting eller sletting av egne personopplysninger kan du bruke dette skjemaet:
Personopplysninger - begjæring om innsyn
 
(krever innlogging via ID-porten).
eller ved personlig oppmøte på servicekontoret i Verdal kommune med besøksadr: Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal.

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernfordringen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Du kan til enhver tid endre dine personopplysninger via MappaMi/Bibliofil-appen.

Om du ønsker å slette lånekortet må du ta kontakt med oss ved personlig oppmøte i biblioteket eller på e-post: biblioteket@verdal.kommune.no. Utestående lån må leveres og eventuell gjeld må være oppgjort, før lånekortet kan slettes.

Lånehistorikk og lånedata – personopplysninger i biblioteksystemet

For å låne bøker og andre medier ved Verdal bibliotek må du ha et bibliotekkort som du får ved å frivillig registrere deg som låner i:

  1. vårt biblioteksystem BIBLIOFIL. Det er inngått databehandleravtale med systemleverandøren som sikrer at tredjepartene ikke kan bruke personopplysninger utover det Biblioteket som behandlingsansvarlig har bestemt.
    Personvernerklæring fra systemleverandøren Biblioteksystemer finner du på http://bibliofil.no/personvernerklaring.html.
     
    OG/ELLER
  2. vår app BookBites (for lån av e-bøker). Det er inngått databehandleravtale med systemleverandørene som sikrer at tredjepartene ikke kan bruke personopplysninger utover det Biblioteket som behandlingsansvarlig har bestemt.
    Personvernerklæring fra leverandøren av BookBites, Biblioteksystemer, finner du på https://www.bibsent.no/kundesenter/personvernerklaering.

OPPLYSNINGER VI SAMLER INN VED REGISTRERING AV LÅNEKORT

Biblioteket kommer ikke til å bruke dine personopplysninger til mer enn hva som kreves for at du skal kunne låne det vi har til utlån, bruke bibliotekets datamaskiner og trådløse nett og bruke bibliotekets digitale tjenester som for eksempel lån av e-bøker. Biblioteket lagrer og behandler lånerens innloggingsinformasjon i nettjenestene i informasjonskapsler.

Når du registrer deg som låner, vil vi samle inn og lagre ditt fornavn, etternavn, kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer), fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer. For registrering av lånekort for barn under 15 år, registrerer vi også foresattes navn.

Som låner hos oss, vil biblioteket i begrenset utstrekning samle inn og behandle data om hva du låner (lånehistorikk).

FORMÅLET MED OPPLYSNINGER VI SAMLER INN VED REGISTRERING AV LÅNEKORT

Vi samler inn og behandler ditt fornavn, etternavn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg.

BEHANDLING OG SLETTING AV OPPLYSNINGENE

Vi samler inn fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler videre inn fødselsnummer/ID-nummer fordi den forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/ID-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt låneregister. Vi behandler med andre ord din fødselsdato og ditt fødselsnummer/ID-nummer fordi det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse. Lånehistorikken biblioteket samler inn er utelukkende med det formål å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg.

Vi vil slette eller anonymisere den aktuelle lånehistorikken i samsvar med personvernlovgivningen senest 3 dager etter at du har levert tilbake lånet. Hvis du selv ønsker det kan du lagre din egen lånehistorikk i MappaMI/Bibliofil-appen, og det er kun du som har tilgang til den.

RUTINER FOR LAGRING OG INFORMASJONSSIKKERHET

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos Biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Utlevering av opplysninger

Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for leverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

OPPLYSNINGER SOM SAMLES INN FRA WEBANALYSE OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18, 1.ledd).

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Analyseverktøyet bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukerens IP-adresse, og som gir informasjon om den enkeltes brukers bevegelse på nett.

FORMÅLET MED OPPLYSNINGER

Verdal bibliotek, Verdal kommune («biblioteket») samler inn data ved bruk av analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av vår nettside og tjenester. Denne informasjonen bruker vi blant annet for å gjøre Bibliotekets nettside så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjonen om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

LAGRING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGER

Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Informasjonen som samles inn av interne analyseverktøy, lagres hos Verdal bibliotek mens informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Ved Bibliotekets bruk av Google Analytics, vil biblioteket alltid ha anonymiseringsfunksjonen til verktøyet aktivert.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Verdal bibliotek bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren. Det samme gjelder ved bruk av eventuelle interne analyseverktøy.

Hvem som benytter opplysninger samlet inn via informasjonskapsler

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på http://verdal.kommune.no/bibliotek/ vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor.

Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler

Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på https://www.verdal.kommune.no/Bibliotek/, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler. Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen neste gang du besøker vårt nettsted med mindre du har endret innstillingene.

Sosiale medier

Delingstjenesten «Tips en venn» kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn (henholdsvis Facebook, Twitter, Google + og LinkedIn). Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett, og vi anbefaler deg å lese gjennom personvernerklæringene til de nevnte nettsamfunnene. Dersom du benytter e-post-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Ved tjenester som krever innlogging kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

E-post

Når du kommuniserer med oss via biblioteket@verdal.kommune.no lagres meldingsutvekslingen midlertidig slik at vi kan hjelpe deg best mulig. Epost-utvekslingen lagres i kommunens e-postsystem og slettes når den er ferdigbehandlet. Arkivpliktige henvendelser, for eksempel formelle klager, lagres i kommunens arkivsystem.

VI GJØR DEG OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Rettslig grunnlag

Verdal bibliotek har ingen rettslig forpliktelse.

Klageorgan

Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Se også

Dine rettigheter på: www.datatilsynet.no

Kommunes plikter: www.datatilsynet.no

Verdal kommune sin personvernerklæring:
https://www.verdal.kommune.no/Om-Verdal/Personvernerklaring/

Publisert: 27.03.2019 07:42 Sist endret: 16.09.2021 12:25
Verdal bibliotek Johannes Bruns gate 2 7650 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 95 10 78 22 Faks: - E-post: biblioteket@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man/fre 10-15 Åpningstid: Tirs/ons/tors 10-18, Lør 11-14 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Bodil B. Breivikås Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS

En del av verdal kommune verdal kommune