Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Forhåndsstemming

Du kan avgi forhåndstemme i perioden 10. august t.o.m. 9. september 2011.

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 holdes søndag 11. og mandag 12. september 2011

Du kan avgi forhåndstemme i perioden 10. august t.o.m. 9. september 2011.

Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården, mandag - fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
I tillegg har servicekontoret utvidet åpningstid for forhåndsstemming følgende dager:

 • torsdag 1. og 8. september til kl. 18.00
 • lørdag 20. august og 3. september fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
   

Fredag 9. september avsluttes forhåndsstemmegivningen kl 14.30.

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme (hjemmestemming).  Skriftlig eller muntlig henvendelse om å få avgi forhåndsstemme hjemme må være kommet inn til valgstyret innen torsdag 8. september 2011 kl 12.00 enten på tlf 74 04 82 72, eller på E-post inst@verdal.kommune.no.

I tillegg vil det blir forhåndstemmemottak på institusjoner i Verdal kommune etter følgende plan :

 • Stekke omsorgs- og rehabiliteringsboliger, mandag 22. august kl 1000 – 1100
 • Verdal Fengsel, torsdag 25. august kl 1000 - 1130
 • Verdal bo- og helsetun, fredag 26. august kl 1000 – 1200
 • Vuku bo- og helsetun, mandag 29. august kl 1000 – 1100
 • Ørmelen bo- og helsetun, torsdag 1. september kl 1000 - 1200
 • Verdal videregående skole, onsdag 7. september 1000 - 1200
   

Ta med deg valgkortet og legitimasjon når du skal forhåndsstemme! Har du ikke fått valgkortet i posten, eller du har mistet det, vil du få nytt når du kommer for å forhåndsstemme.

Du finner mer informasjon om valget her.

Bjørn Iversen (s)
valgstyrets lederPublisert: 05.08.2011 13:40 Sist endret: 09.09.2011 14:42

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS