Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Står du i manntallet ?

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - utlegging av manntall til offentlig ettersyn

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget søndag 11. september og mandag 12. september 2011.

Fra uke 30 til og med valgdagen, 12. september, kan du på rådmannskontoret, Rådhuset, undersøke om du står i manntallet for Verdal kommune. Der vil manntallet for hele kommunen og manntallslistene for de 13 stemmekretsene i kommunen ligge ute til offentlig gjennomsyn. Manntallet for hele kommunen vil også bli lagt ut på Servicekontoret i Kinogården i samme tidsrom.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes snarest mulig til Valgstyret i Verdal v/leder, Rådhuset, Postboks 24, 7651 Verdal.

Sametingets valgmanntall

Ved forskriftsendring om valg til sameting skal sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, dvs. både det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting og det er året det er valg til sametinget.

Du kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget f.o.m uke 30 til og med valgdagen 12. september på rådmannskontoret, Rådhuset, der det vil ligge ute til offentlig ettersyn.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til:

Sametingets valgnemnd
Kautokeinoveien 50
9730 KarasjokPublisert: 29.06.2011 08:35 Sist endret: 12.09.2011 20:42

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS