Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

4. vaksinedose (koronavaksine) til personer over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar

Personer over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar tilbys nå 4. dose med 3 måneders intervall fra 3. dose. Dette er de samme gruppene som i høst ble tilbudt 3. dose.

De måtte da fremvise dokumentasjonen i form av brev fra spesialisthelsetjenesten eller dokumentere bruk av immundempende medisiner. Man trenger ikke ny dokumentasjon. Den som ble benyttet i høst er tilfredsstillende.

Personene dette dreier seg om er:

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Hos disse vil behov for 4. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon vurderes for hver enkelt.

 

Pasientene kan bestille time ved å ringe 989 03 718 hverdager kl. 12.00-15.00, eller møte på drop-in. Husk fremvisning av dokumentasjon.

 Verdal kommune vil ha både Spikevax (Moderna) og Cormirnaty (Pfizer) tilgjengelig i løpet av kort tid (uke 4). Begge vaksinetypene kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine du har mottatt tidligere.Publisert: 17.01.2022 09:22 Sist endret: 21.02.2022 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS