Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Barn og unge - forskjell på skole og fritid

- Vi er fortsatt på trinn 1 i planen for gjenåpning. Det innebærer at det i de fleste sammenhenger bare kan være samlet maks 10 personer innendørs og 20 personer utendørs, sier kommuneoverlege Ragnhild H. Aunsmo.

Jevnlig får kommuneoverlegen spørsmål fra ulike foreldregrupper som vil arrangere sammenkomster for barn og unge på fritiden.

- Skal du ha et privat arrangement på offentlig sted, er det de samme reglene som gjelder: Innendørs kan dere være maks 10 personer, utendørs maks 20. Slik er de nasjonale retningslinjene, sier Aunsmo.

Det er varslet at neste nivå i regjeringens plan for gjenåpning av Norge, tidligst vil iverksettes mot slutten av mai.

- Det er flere usikkerhetsmomenter her. Selv om vi har vært både heldige og flinke lokalt, er det nå mye som tyder på at vi har et nytt utbrudd i regionen med flere smittede i Trondheim, sier kommuneoverlegen.

Strengere for private
Aunsmo understreker at private arrangement må forholde seg til andre retningslinjer enn de som gjelder i løpet av skoledagen. En foreldregruppe som vil arrangere en sosial sammenkomst for en klasse som teller opp til 30 ungdommer, har altså ikke mulighet til å gjøre det. Når aktiviteter foregår i skoleregi, er retningslinjene annerledes. Også da må smittevernhensyn tas, men antallsbegrensningen er ikke den samme.

- Retningslinjene er romsligere for skolene nettopp for at barn og unge skal kunne ha et skoletilbud som er så likt det normale som mulig. Det har vært en tydelig prioritering gjennom pandemien. For å likevel holde smitten nede, er det strengere når det kommer til private arrangement, sier Aunsmo.

Fritids- og idrettsaktiviteter
Når det gjelder organiserte fritids- og idrettsaktiviteter for barn og unge under 20 år, er handlingsrommet litt større. Der er den anbefalte gruppestørrelsen inntil 20 personer.

Barn og unge under 20 år kan dessuten delta på idretts-, kultur- og fritidsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200 (inkludert utøvere, trenere, dommere og eventuelle tilskuere).

På disse sidene kan du finne mer detaljert informasjon om retningslinjer når det gjelder sammenkomster for barn og unge:

 

Korte råd
- Er du i tvil om hvilke råd som gjelder, er du på den sikre siden om du legger opp til at dere samles maks 10 personer innendørs, eller 20 personer utendørs, oppsummerer Aunsmo, og viser til de generelle smittevernrådene:

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme. Ha lav terskel for å ta koronatest.


Publisert: 12.05.2021 11:52 Sist endret: 26.05.2021 09:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS