Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Detaljreguleringsplan for Finnvola midtre veg - Melding om oppstart av reguleringsarbeid

Sweco Norge AS, gir på vegne av Finnvola midtre øvre veglag melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11:

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av adkomstveg til hytteeiendommer innenfor en del av hytteområdet Finnvola midtre i Verdal kommune.Fullstendig varsel er tilgjengelig elektronisk på Verdal kommune og Sweco sine hjemmesider.Plangrense er vist på kartutsnitt under.

Fullstendig varsel

Grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding. Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til Sweco AS v/Bjørn Stubbe (bjorn.stubbe@sweco.no) innen 10. november 2021.Publisert: 22.10.2021 09:27 Sist endret: 10.11.2021 23:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS