Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Elgbeitetaksering i Verdal kommune 2021

Dette er den første undersøkelsen av vinterbeiteressursen for elg og hjort i Verdal kommune. Den inkluderer også skadegrad på ungskog, da først og fremst gran.

Selv om slike kartlegginger har sine begrensninger, gir undersøkelsen viktig informasjon som bør legges til grunn i forvaltningen av hjorteviltet og skogressursen. Det er ikke tvil om at i deler av kommunen er beitetrykket såpass høyt at det allerede i dag medfører betydelige skader på ungskogen. Samtidig er det også trolig slik at beiteressursen for hjorteviltet forringes over tid i de områdene som har høyest beitetrykk. De områdene som har hardest beitetrykk er trolig viktige vinterområder for elgen, hvor elg som i stor grad oppholder seg andre steder under jakta er en viktig del av utfordringen. I tillegg er en voksende bestand av hjort i de samme områdene av stor betydning. Samtidig tyder resultatene på at skogskadene er små, og vinterbeiteressursen betydelig bedre i andre deler av kommunen. De geografiske variasjonene vil utfordre forvaltningen fremover, men det fremstår som nødvendig å vurdere hvordan forvaltningen kan redusere beitetrykket i de mest belastede områdene de kommende årene.

Les hele rapporten om elgbeitetaksering her.   PDFPublisert: 24.11.2021 07:19 Sist endret: 01.01.2022 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS