Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Høring kommuneplanens samfunnsdel - hva synes du om Verdals tre satsingsområder?

Mange verdalinger har benyttet muligheten til å komme med innspill til den nye kommuneplanens samfunnsdel. Disse har munnet ut i tre satsingsområder som nå er ute på høring. Frist 27.08.2021.

- Fristen for å komme med en høringsuttalelse er 27. august. Vi har valgt å utvide fristen med ei lita uka for å få inn flere innspill, sier ordfører Pål Sverre Fikse.

De tre satsingsområdene som er beskrevet i den nye planen for Verdal er:

· Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersete for grønn omstilling og grønne verdier

· Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter

· Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag

Kommunedirektør Geir Olav Jensen forteller at satsingsområdene er samfunnsmål som beskriver hva vi ønsker å oppnå i verdalssamfunnet, inkludert kommuneorganisasjonen, på kort og lang sikt.

Brede involveringsprosesser

Det siste halvannet året har det blitt jobbet bredt med den nye kommuneplanens samfunnsdel. Involvert har både barn, unge og eldre vært, i tillegg til lag og organisasjoner, næringsliv, folkevalgte og ansatte i kommunen. For eksempel har 700 skoleelever bidratt med ideer, mens 200 verdalinger på eget initiativ har gitt konkrete innspill. I tillegg inngår blant annet FNs bærekraftsmål og innbyggerundersøkelsen Folkestemmen (der over 4000 verdalinger deltok) i grunnlaget for planarbeidet.

- De tre satsingsområdene beskriver hvordan vi vil vi ha det. I forslaget som nå er ute på høring, er det også vist til strategier for å nå målene - «slik gjør vi det». Det neste leddet i arbeidet er at strategiene konkretiseres med tiltak i kommuneplanens handlingsdel, sier Fikse.

Legger føringer 

- Før vi går i gang med det arbeidet, sendes derfor forslaget til samfunnsdel ut på høring. Hittil har vi stort sett fått tilbakemeldinger fra andre offentlige instanser. Som i den første runden der vi ba om innspill, er det nå mulig å si noe om satsingsområdene før de endelig vedtas av folkevalgte og legger føringer for hvordan vi i kommuneorganisasjonen skal jobbe framover, sier Jensen.

I tillegg til samfunnsdelen rommer kommuneplanen en arealdel. Den følger rett etter det endelige vedtaket av samfunnsdelen og kommer på høring rundt årsskiftet.

Forslaget til samfunnsdel er på 23 sider, og ble behandlet i Formannskapet før den ble sendt ut på høring i juni. Fristen for å komme med en høringsuttalelse er altså 27. august.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Servicekontoret på tlf. 74 04 82 00.

Det bes om at innspill helst sendes som e-post til: postmottak@verdal.kommune.no eller til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.

Se planforslaget her.   PDF-formatPublisert: 20.08.2021 13:32 Sist endret: 28.08.2021 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS