Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Innskjerpet karantenepraksis

Verdal forholder seg stort sett på linje med de nasjonale retningslinjene for smittevern, men strammer nå litt ekstra til hva gjelder karantene av nærkontakter til koronasmittede.

Det er lett å forstå at det er stor bekymring for situasjonen landet og den enkelte kommune nå står oppe i, og at mange spør seg om hvorfor det ikke strammes enda hardere til for en kortere periode. Kommunen registrerer blant annet innlegg i sosiale medier der enkelte stiller spørsmål ved hvorfor ikke alt av barnehager og skoler stenges ned med umiddelbar virkning.

Verdal kommune har siden pandemiens start hatt en beredskapsstrategi som sier at kommunen «skal følge de nasjonale retningslinjene, eller strengere». I praksis har kommunen fulgt de nasjonale retningslinjene. En hovedårsak til dette er at vi ikke har ønsket å bidra til forvirring rundt hva som er de faktiske tiltakene som gjelder for innbyggerne i Verdal.

Dette mener vi har vært en fornuftig strategi.

Kommunen har også lyttet til de faglige rådene som har kommet fra folkehelsemyndighetene. Gjennom pandemien har det vært et klart mål, ikke minst kommunisert av Folkehelseinstituttet, at barn og unge skal bære minst av byrden i bekjempelsen av pandemien.

Slik er det fortsatt.

Når regjeringen innførte den siste innstrammingen, som i første omgang skal være til 18. januar, understreket kunnskapsminister Guri Melby viktigheten av fortsatt å prioritere å holde læringsmiljøene åpne for de aller yngste. Hun poengterte også at bruk av rødt nivå i områder med høyt smittenivå, har fungert godt for å begrense smitte.

Tallene gikk kraftig ned for dem mellom 13 og 19 år i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet. Så langt vi vet har det ikke vært observert større smitteutbrudd på skoler som har hatt rødt nivå.

Verdal kommunes kriseledelse følger smitteutviklingen tett og møtes jevnlig for å vurdere om det er behov for å stramme inn enda mer enn det nasjonale myndigheter tar til orde for (kriseledelsen skal også møtes i morgen, lørdag). Med det vi vet i dag, er det tiltak rettet mot konkrete smitteklynger som er det mest effektive virkemiddelet, ikke generelle pålegg som omfatter alle. Det som kan endre denne situasjonen er en utstrakt «villsmitte» ute i samfunnet. Dette har vi foreløpig ikke sett, de fleste smittetilfellene har vært mulig å spore opp kilden til og gjennomføre målrettede karantenetiltak mot.

Verdals innbyggere skal være trygge på at kommunen følger smitteutviklingen tett, og vil sette inn strengere tiltak hvis det viser seg nødvendig. 

Eksempelvis setter Verdal kommune nå hele husstanden til nærkontakt i karantene. Dette er strengere enn de nasjonale reglene. Dette har ikke vært praktisert konsekvent hittil, men vi drar til litt mer nå.Publisert: 08.01.2021 19:05 Sist endret: 12.01.2021 11:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS