Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Kommunedelplan Tromsdalen

Planforslag til offentlig ettersyn.

Komité for plan og samfunn har i møte den 20.11.2012 (sak 81/12) vedtatt at overnevnte plan legges ut til høring og offentlig ettersyn i åtte uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14.

Planforslaget legger til rette for betydelige utvidelser av eksisterende kalkbrudd. Utvidelsene åpner både for nye dagbruddsarealer og for områder som skal drives underjordisk. Planforslaget innebærer også at et stort areal innenfor plangrensene båndlegges i påvente av mulig senere regulering for uttak av bergarten fyllitt. Fyllitt er aktuelt som tilsatsmateriale i sementproduksjon.

Forslaget til kommunedelplan kan også ses på Servicekonoret.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no.
Uttalelser kan også sendes inn via skjemaet nederst på siden.

Frist for uttalelse: 26.1.2013

Planforslaget (alle 4 dokumenter er i PDF-format):

Vedlegg (alle 39 dokumenter er i PDF-format):

 1. Oversikt over geologiske forhold, marked og produksjon av kalkstein
   
 2. NIVA rapport vannkvalitet Trongdøla
   
 3. KU-rapport fra Multiconsult
   
 4. Tegninger
   
 5. Botanisk kartlegging og vurdering av konsekvenser i forbindelse med foreslått utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen, Verdal kommune
   
 6. Tilleggsvurdering konsekvenser botanikk ved evt. alternativ to  
   
 7. Soppundersøkelse alternativ 2
   
 8. Undersøkelse av mulig forekomst av elvemusling i Trongdøla
   
 9. Evaluering av karstforekomster i Tromsdalen 
   
 10. Karstforekomster i Tromsdalen
   
 11. Grotter og sprengningsvibrasjoner
   
 12. Arkeologisk rapport - 011211 
   
 13. 0-alternativet
   
 14. Jord- og skogbruk
   
 15. Friluftsliv
   
 16. Reindrift
   
 17. Transport og energi
   
 18. ROS-analyse
   
 19. Grunnvann
   
 20. Landskap
   
 21. Luftforurensning
   
 22. C101 -Plan og profiltegninger for nytt vegtrasealternativ
   
 23. C100 - Plan og profiltegninger for nytt vegtrasealternativ 
   
 24. C100 - Plan og profiltegninger for nytt vegtrasealternativ 
   
 25. NVDB - Plan og profiltegninger for nytt vedtrasealternativ 
   
 26. Støyutbredelse
   
 27. Friluftsliv alternativ 2
   
 28. Grunnvann alternativ 2
   
 29. Jord- og skogbruk alternativ 2
   
 30. Landskap alternativ 2
   
 31. Luftforurensning alternativ 2
   
 32. Støyutbredelse alternativ 2
   
 33. Støyutredning Tromsdalen fra Reinertsen AS
   
 34. Støykart Tromsdalen fra Reinertsen AS
   
 35. Endringer i arealbrukskart for Feren reinbeitedistrikt
   
 36. Registrering av ornitologiske verdier i Tromsdalen
   
 37. Vedlegg til ornitologisk registrering
   
 38. Rapport i forhold til samiske kulturminner
   
 39. Støysonekart i Tromsdalen
   


Publisert: 23.11.2012 10:55 Sist endret: 25.02.2020 14:48
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS