Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Korona-økning i Verdal

- Nå er det ekstra viktig at alle begrenser den sosiale omgangen, understreker kommuneoverlege Ragnhild Aunsmo.

Bare siden 22. desember har sju verdalinger testet positivt for Covid -19. Det er like mange som i de seks foregående månedene.

Kriseledelsen i Verdal kommune møttes tirsdag morgen for å drøfte smittesituasjonen i Verdal. De siste dagene har det vært en betydelig økning i antallet lokale verdalinger som har fått påvist koronasmitte. Enkelte av tilfellene har tilknytning til rusmiljøet på Innherred, men det gjelder absolutt ikke alle.

- Foreløpig blir det ikke iverksatt ekstraordinære tiltak i Verdal, men oppfordringen er tydelig: Begrens sosial omgang. Hold avstand til andre. Ha god håndhygiene. Hold deg hjemme om du er syk, oppsummerer beredskapskoordinator John Olav Larsen.

Få verdalinger tester seg
Ved den interkommunale teststasjonen på Rinnleiret tas det nå imot opp mot 400 personer daglig. Kommuneoverlegen i Verdal forteller at bare en liten andel av disse er verdalinger.

Derfor oppfordrer hun verdalingene til å være oppmerksomme på symptomer, og teste seg så fort de merker sår hals, tette luftveier eller manglede smak- og luktesans.

- Testing er et viktig verktøy i kampen mot korona. Slik får vi kartlagt eventuell smitte i samfunnet, og forhindret at viruset sprer seg videre. Folk er mest smitteførende tidlig i forløpet av sykdommen, understreker Aunsmo.

Venter flere svar
De sju verdalingene som har fått påvist korona kommer i tillegg til de fem andre som testet positivt like før jul. Dermed har totalt 28 (*) lokale verdalinger testet positivt for Covid -19 siden det første utbruddet i vår. (I tillegg har totalt 17 gjestearbeidere i Verdal fått påvist koronasmitte.)

- Situasjonen kan endre seg. Det tas jevnlig nye tester, og vi avventer svar på flere, sier Aunsmo.

Særlig i rustjenesten og i hjemmetjenesten er det mange som har jobbet ekstra de siste dagene for å kartlegge og begrense koronasmitte.

- Det er bare å rose ansatte som står på i denne ekstraordinære tiden, avslutter konstituert kommunedirektør Frode Kvittem.

******************************************

(* Det hender at kommunene opererer med andre smittetall enn de som publiseres i Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette kan skyldes flere årsaker:

  • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
  • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.
  • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
  • Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn på FHIs sider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.)


Publisert: 29.12.2020 13:00 Sist endret: 05.01.2021 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS