Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronavirus_publtlf

Nå kan du påvirke forvaltningen av våre verneområder!

Nasjonalparkstyret gjennomfører nå brukerundersøkelser i Lierne, Blåfjella og Skjækerfjella nasjonalparker, samt Skjækra landskapsvernområde.

 

  
 
Logo for nasjonalparkstyre                     Logo nasjonalparkstyre, samisk

Vi ønsker mer kunnskap om de besøkende og deres behov i våre verneområder! For å få tak i denne informasjonen gjennomfører nasjonalparkstyret nå brukerundersøkelser i Lierne, Blåfjella og Skjækerfjella nasjonalparker, samt Skjækra landskapsvernområde.

Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hvor mange de er og hva som er formålet med besøket i, eller i nærheten av, verneområdene. I tillegg ønsker vi å få belyst hva slags informasjonsbehov brukerne har og hva de ønsker av tilrettelegging.

Selvregistreringskasser:
I forbindelse med brukerundersøkelsen er det satt ut selvregistreringskasser langs utvalgte stier som leder inn i verneområdene og tilgrensende områder. Inne i selvregistreringskassene ligger det svarkort som vi ønsker at flest mulig tar seg tid til å besvare når de passerer. Brukerundersøkelsen vil pågå til etter høstferien.

Besøksstrategi:
Informasjonen som kommer frem gjennom brukerundersøkelsene vil danne grunnlaget for utvikling av besøksstrategier for de ulike verneområdene. Brukerundersøkelsen og resultatene fra den gir nasjonalparkstyret et bedre grunnlag for å planlegge og gjennomføre tilrettelegging som kommer de besøkende til gode.

Ulike brukergrupper:
Nasjonalparkstyret oppfordrer alle bruker- og interessegrupper til å delta i undersøkelsen slik at vi får et mest mulig komplett bilde av bruken av områdene og hvilke behov de ulike brukergruppene har.
Lokalbefolkningen oppfordres spesielt til å delta, i og med at de utgjør en av de største brukergruppene i våre verneområder!

Selvregistreringskasse ved Ismenningen
Selvregistreringskasse for brukerundersøkelse ved Ismenningen, Snåsa

Kart over utplasserte selvregistreringskasser - klikk for større format
Kart over utplasserte selvregistreringskasser. (klikk kartet for større format)

Vi trenger din hjelp, fyll ut et selvregistreringskort når du passerer en selvregistreringskasse!Publisert: 17.08.2017 09:42 Sist endret: 16.10.2017 00:58

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS