Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram E6 Åsen nord - Mære.

Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplaner og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord (Ronglan) til Mære. Planarbeidet berører kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.

Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-13 om offentlig ettersyn av planprogram. Planprogrammet er utlagt til gjennomsyn i servicetorgene i kommunene og er tilgjengelig for nedlasting her (PDF-format). Planprogrammet er også lagt ut på Statens vegvesen sin nettside http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred, hvor det blir liggende oppdatert informasjon om prosjektet.

Planprogrammet viser planområde med aktuelle traséer for ny E6 på strekningen fra Ronglan i Levanger kommune til Mære i Steinkjer kommune.

Kartillustrasjon

Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen.

Vi skal planlegge:

  • ny trase for E6
  • plassering av kryss og lokalveger
  • løsninger for kollektivtrafikk
  • sammenhengende gang- og sykkelvegnett

Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet.

Uttalelser til planprogrammet eller innspill til planarbeidet, sendes innen fredag 10. juni 2016 til: firmapost-midt@vegvesen.no, eller Statens vegvesen, Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde.

Vi holder åpne orienteringsmøter i alle fire kommuner i løpet av høringsperioden:

  • Levanger ungdomsskole, Røstad: 25. april
  • Verdalsøra skole: 26. april
  • Røra samfunnshus: 2. mai
  • Mære samfunnshus: 3. mai

Møtene starter kl. 1900, og vi ønsker alle velkommen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Bernt Arne Helberg, bernt.helberg@vegvesen.no, eller tlf. 910 07 065.Publisert: 21.04.2016 01:00 Sist endret: 23.12.2020 12:45

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS