Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronameter

Planforslag detaljregulering Kvislaparken

Sak 99/18, møtedato 20. november 2018

 

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Komité plan og samfunn i Verdal kommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Kvislaparken (sak 99/18, møtedato 20. november 2018)

Planområdet er på ca. 42,3 daa og omfatter et område sør på Reinsholm i Verdal, mellom allerede etablert boligbebyggelse på Reinsholm, jordbruksareal og Verdal sentrum. Vest for området ligger Kvislabekken og Fv. 757. Planområdet er i overordna plan avsatt til fremtidig boligområde og friområde. Planforslaget legger til rette for ca. 249 boenheter i bebyggelse med 2 til 5 etasjer, samt tilhørende fellesområder. Kjøreadkomst fra Kvislavegen.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 19. januar 2019. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no

 

 

 

 Publisert: 27.11.2018 15:02 Sist endret: 20.01.2019 00:51

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS