Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Pressemelding 12. mars - norsk og engelsk

OPPDATERT 13.03. kl 12:09
Kriseledelsen har innført mer omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset. Blant tiltakene er stenging av alle skoler og barnehager fra og med 13.03.2020.

Read press release in english
Read press release in english here
.

 

---------------------

(OPPDATERING 13.03.2020, kL. 12:09:  Lagt til lenker til temasider om koronavirus hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet - se nederst på siden.)

---------------------

(OPPDATERING 13.03.2020, kL. 10:20:  Verdal kommune vil i løpet av fredag 13. mars organisere et tilbud for pass av barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner. Se retningslinjer for dette tilbudet.)

---------------------

(OPPDATERING KL. 15:30: Etter at denne saken ble publisert, har Helsedirektoratet fattet dette vedtaket. Disse tiltakene rokker ikke ved Verdal kommunes beslutninger ut over at alle som har reist UTENFOR NORDEN med hjemkomst etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager fra hjemkomstdato. Verdal kommune vil i løpet av fredag 13. mars organisere et tilbud for pass av barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner.)

---------------------

Formannskapet ga sin tilslutning til tiltakene, som oppsummert innebærer følgende:

 • Alle barnehager og skoler i Verdal kommune stenges. Dette gjelder også private skoler og barnehager, Møllegata voksenopplæring samt kulturskolen.
 • Andre kommunale samlingssteder som omfattes av stengingen er:
  - Ungdomshuset Panzer
  - Svømmehallen
  - Alle idrettshaller/gymsaler
  - Biblioteket
 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses, herunder også politiske møter og kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger. På generell basis anbefales ikke møter og arrangementer som overstiger 10-15 personer.
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng oppfordres sterkt til å gjøre tilsvarende vurderinger som kommunen hva gjelder gjennomføring.
 • Vi oppfordrer befolkningen til å unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.
 • Innendørs trening med mange personer frarådes. Det oppfordres til fortsatt utendørs aktivitet, i små grupper. Garderober benyttes ikke, klesskift og dusjing gjøres i hjemmet.
 • Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbasert løsninger o.l.
 • Tidligere er det innført restriksjoner for besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp/døgnplasser. I praksis innebærer dette at det kun er nærmeste familie som får besøksadgang.

 
Tiltakene iverksettes fra og med ettermiddagen den 12. mars og gjelder i første omgang i 14 dager.

Konsekvenser og effekter av tiltakene følges tett, og vurderes fortløpende av kommunens ledelse.

 •  Det er per 11.03.20 ikke påvist koronasmitte hos innbyggere i Verdal kommune. Det er imidlertid påvist smittetilfeller i flere nabokommuner. Vår vurdering er at det er best å være føre var. Vi bruker det handlingsrommet vi har til å stoppe aktiviteter som kan spre smitte, sier kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo.
 • Det er viktig å presisere at disse tiltakene ikke betyr at vi setter folk i karantene. Vi reduserer antall arenaer der smitte kan skje. Situasjonen er såpass alvorlig at vi nå må påberegne at tiltakene kan vare over en lengre periode. Tilsvarende vurderinger og igangsetting av tiltak skjer nå også i våre nabokommuner, opplyser Aunsmo.
 • Sosial kontakt mellom mennesker er viktig, men del gjerne sammenkomster i mindre grupper, hold mer avstand, og syke skal ikke delta. Ha for all del omsorg for de som har få nære personer, men unngå smitte, understreker kommuneoverlegen.

 
Begrunnelse for tiltakene
Vi har erfart at personer smitter andre før de selv får symptomer. Antallet som smittes vil derfor fort mangedobles dersom vi lever som vanlig, med omfattende møtevirksomhet og sosial omgang mellom mennesker. Tiltakene vi iverksetter skal gi oss en mulighet til å bremse spredningen før den rammer oss alle. Kommunens ledelse står samlet bak en vurdering om at det er bedre med omfattende tiltak tidlig og heller ha mulighet til å lempe på disse, enn å satse på for små tiltak for sent.

Kommunen har full forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige, samfunnsmessig sett. Dette er også grunnen til at vi vil bruke tiden fram til over helgen til å kunne gi ytterligere vurderinger rundt tiltakenes varighet og omfang.

Det er ikke vår vurdering at vi kan stoppe utbredelse av viruset, men det er av vital betydning for risikoutsatte i befolkningen at vi alle, holder tilbake smittehastigheten. Vi håper dette vil dempe antall som til slutt vil bli syke, og at det kan bidra til å sikre helsetjenestens behandlingskapasitet i pandemiperioden vi står i.

Vurderingene er gjort i tråd med smittevernloven, og støttes av administrativ og politisk ledelse.

Merk:
Det er ikke nødvendig å hamstre mat som et resultat av disse tiltakene, men bruk sunn fornuft å ha litt ekstra på lager fremover.

Kommunens websider blir fortløpende oppdatert med den informasjon vi til enhver tid kan gå ut med. I stedet for å ringe, vennligst søk først til våre hjemmesider for oppdatert informasjon. Slik kan vi alle mest mulig bidra til å redusere trykket på nøkkelpersoner. Takk for at dere deltar på dugnaden!

 
Om koronaviruset hos Folkehelseinstituttet.

Om koronaviruset på helsenorge.no

Om koronaviruset hos Helsedirektoratet.Publisert: 12.03.2020 11:01 Sist endret: 23.12.2020 10:36

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS