Gå til innhold Globalmeny Forsiden
syd_innsvann_030812

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering Finnvola Sør.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 04.12.2018 har, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Finnvola sør (sak 110/18)
Planområdet er på ca. 988 daa og omfatter regulering av veger i hyttefeltet. I tillegg tas aktuelle rammebestemmelser i kommuneplanens arealdel inn i reguleringsplanen, og det åpnes for å etablere vann- og avløp i hyttene.

  1. Planbeskrivelse datert 05.11.2018 
  2. Reguleringsplan alternativ A, datert 20.11.2018 
  3. Reguleringsbestemmelser datert 22.11.2018 
  4. Kart med hyttenummer
     

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 2. februar 2019.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 10.12.2018 13:50 Sist endret: 03.02.2019 00:50
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS