Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering Stiklestad Allé 2-8, høringsfrist 09.03.2019.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 15.01.2019 vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan fram for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl. (sak 4/19)
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for offentlig bebyggelse. Det er tenkt etablert et helsebygg som blant annet skal inneholde omsorgsboliger, sykehjemsplasser og sentralkjøkken. Planforslaget åpner også for utvidelse av Verdal videregående skole.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 09.03.2019.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 22.01.2019 13:30 Sist endret: 11.03.2019 07:50
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS